Cụm Máy Nén Dàn Ngưng XMK FNA-1.0/4.4

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNA-1.0 / 4.4
Cold Cold  0,5 Hp
Trao đổi giao diện  4,4 M2
Size  320x130x280
Number 1 cái 
Đường kính quạt  250 mm