Dàn Nóng XMK FNA-1.2/5.4

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNA-1.2 / 5.4 
Cold Cold  1HP
Trao đổi giao diện  5,4 m2
Size  360x150x330
Chất lượng lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Number  1 cái 
Đường kính quạt  300 mm