Dàn Nóng XMK FNF-36/120

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF 36/120
Cold Public  15HP
Chất lượng làm lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Quạt số lượng  2 cái 
Đường kính quạt  500 mm