Dàn Nóng XMK FNF-4.4/15

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF-4.4 / 15
Cold Cold  2,5HP
Chất lượng lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Số lượng  1 cái 
Đường kính quạt  350 mm