Cụm Máy Nén Dàn Ngưng XMK FNA-0.8/3.4

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNA-0,8 / 3,4
Cold Cold  1 / 3Hp
Trao đổi giao diện  3,4 m2
Size  250x120x235 mm
Chất lượng lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Number  1
Đường kính quạt  200 mm