Dàn Nóng XMK FNF-19.2/60

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF-19.2 / 60
Cold Cold 7,5 HP
Chất lượng lạnh  R22, R404A, R507, R134, NH3
Number 2 cái
Đường kính quạt 400 mm