Dàn Nóng XMK FNF-50/180

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF-50/180
Cold Public  25 HP
Size  1350x200x1330
Chất lượng làm lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Quạt số lượng  4 cái 
Đường kính quạt  400 mm