Dòng Máy Nén Mycom V/UD-Series

Liên hệ báo giá

Dòng Máy Nén V/UD-Series

  • Ứng dụng đa dạng.
  • Ứng dụng chuẩn cho hệ thống Booster.
  • Có 4 kích thước trục vít (160mm, 200mm, 250mm, 400mm)
  • Thiết bị linh kiện bảo hành thay thế luôn có sẵn.
  • Điều chỉnh tỉ số Vi thủ công từ 2.6 đến 5.8 (tùy chọn Vi từ 2.2 đến 5.0).
  • Phụ tùng tiêu chuẩn đại tu luôn có sẵn.
Danh mục: