Dàn Nóng XMK FNF-10.2/42

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF-10.2 / 42 
Lành lạnh  5HP
Chất lượng lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Con số  2 cái 
Đường kính quạt  400 mm