Dàn Nóng XMK FNF-7.2/24

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF-7.2 / 24
Cold Cold 3HP
Chất lượng lạnh  R22, R404A, R507, R134, NH3
Number 2 cái
Đường kính quạt 400 mm