Dàn Nóng XMK FNF-21.5/66

Liên hệ báo giá

  Model FNF-21.5 / 66
Công chúng lạnh lùng 8,5 HP
Cold quality  R22, R404A, R507, R134, NH3
Số lượng 2 cái
Đường kính quạt 400 mm
Danh mục: