Dàn Nóng XMK FNF-5.5/18

Liên hệ báo giá

  Mô hình FNF-5.5 / 18
Cold Cold  3HP
Chất lượng lạnh   R22, R404A, R507, R134, NH3
Number  1 cái 
Đường kính quạt  400 mm